Välj en sida

Service

English with Jack kurserna bemöter behoven av de professionella, studenterna och de andra som vill aktivera eller förbättra sina språkkunskaper. De väl förberedda mötena försäkrar en atmosfär som är avslappnad och möjliggör aktivt deltagande som har påvisats vara ett effektivt sätt att uppnå snabba och goda resultat.

Jack som är en erfaren lärare i engelska är övertygad om att utmärkta kunskaper i muntligt språk baserar sig inte bara på ordförråd och grammatik utan språket måste kännas levande och intressant. Jack använder symboler för att förklara komplexa fenomen. Symbolerna väcker uppmärksamheten och underlättar lärandet.

Man kan utveckla språkkunskaper också utanför klassrummen. Jack använder gärna improvisationsövningar och naturliga situationer för att aktivera språket.

Individuell undervisning

Utöka ditt ordförråd, öva på hörförståelse och lär dig att tala flytande i olika sociala situationer på jobbet och på fritiden. Den individuella undervisningen som är skräddarsydd för dig är ett effektivt sätt att öva på engelska både avslappnat och effektivt.

Individuella undervisningsmöten tar normalt 1-2 timmar.

Undervisning i små grupper

Förmågan att delta i diskussionerna är en grundläggande kunskap i internationella sammanhang både i arbetslivet och på fritiden. Syftet är att deltagarna får ökad säkerhet som baserar sig på positiva erfarenheter av diskussioner med de andra. Vi övar på kommunikativ interaktion genom att diskutera om intressanta ämnen. Deltagarna får omedelbar och noggrann återkoppling av sina prestationer.

Undervisningen i små grupper kan arrangeras varje vecka eller varannan vecka, minst två timmar i taget.

Undervisning via Skype

I och med friheten som teknologin erbjuder kan du nu delta i individuella lärandemöten hemma eller på eget kontor. Allt du behöver är programmet Skype som möjliggör videosamtal (det är gratis att installera och använda Skype), en bra internetkoppling, hörlurar eller inbyggda högtalare, mikrofon och kamera. Du lär dig engelska via videosamtal på ett inspirerande och effektivt sätt. På lärandemöten koncentrerar vi oss på flytande talspråk och hörförståelse. Lektionerna är skräddarsydda precis för dina individuella behov.

Effektiva presentationer på engelska

För dagens sakkunniga är konsten att uppträda och förmågan att hålla offentliga tal viktigare än någonsin förut. Undervisningen utökar din säkerhet så att du kan välja de korrekta orden och uttrycken och känna dig bekväm då du svarar på frågorna före, under och efter din presentation.

 • Vi diskuterar syftet med presentationen
 • Vi övar på vokabulären
 • Vid behov förbereder vi visuella material som bemöter åhörarnas behov

Språket på möten och i förhandlingarna (?)

Då du känner dig bekväm på möten och i förhandlingarna kan du skapa viktiga relationer och uppnå bättre resultat.

 • Vi lär oss uttryck som är viktiga för ledarna och deltagarna i olika sammanhang
 • Vi övar oss förmågan att förhandla
 • Vi utökar ordförråd och funderar på ordval
 • Vi övar på att framträda och att utföra small talk

Kulturella skillnader

För att kunna uppbygga internationella relationer är det viktigt att förstå kulturella skillnader. Vi lär oss att bli medvetna om skillnaderna och övar på att ta hänsyn till dessa i vårt agerande.

 • Vi övar på att använda namn
 • Vi lär oss att uppmuntra och ta emot beröm
 • Vi lär oss att dela personliga historier med andra i rätta sammanhang
 • Vi finslipar förmågan att kommunicera via e-post och per telefon

Fadderverksamhet för högskolebarn och gymnasister

Under de välförberädda lektionerna koncentrerar man på de studerandenas behov. Fadderverksamhet är ett avspänt och njutbar sätt att förbättra vitsord och utöka säkerheten att använda engelska. Ett faddermöte varar 60 eller 90 minuter och det kan arrangeras på Jack’s kontor i Mankans, i ett lokalt bilbiotek eller hemma hos den studerande.

 • Skräddarsydda lektioner
 • Att lyssna, att prata, att skriva, att läsa

Roliga dagsläger

Det effektivaste sättet att utvecklas till en mera säker användare av engelska är att prata engelska. Dagslägren planeras enligt deltagarnas older och intresseområden, med varierande aktiviteter. Under dagen kan vi spela i parken och grilla tillsammans, eller besöka en konstutställning och därefter diskutera om vad vi har sett.

 • Vi pratar och diskuterar i verkliga situationer
 • Vi lär oss och har roligt samtidigt

Engelska för resenärer

Då du kan prata flytande engelska kan du njuta av din resa helt och hållet. Syftet är att aktivera dina kunskaper i engelska och förbereda dig för resan så att du kan känna dig bekväm med språket i olika situationer utomlands. Undervisningen kan arrangeras i små grupper eller som individuell undervisning.

 • Vi finslipar de nödvändiga kunskaperna i engelska
 • Vi förbereder oss till sociala situationer

Är du redo att förbättra din engelska?