Välj en sida

Hej,

jag heter Jack Barry.

(I ovanstående foto är jag den längsta killen)

 

 

Jag kommer från New York, växte upp på Long Island och flyttade till Finland år 1980. Först bodde jag i Villmanstrand där jag undervisade i engelska i det lokala Finland-Amerika sällskapet, och spelade basketboll i Villmanstrand NMKY.

Under de följande 20 åren fortsatte jag att undervisa på på låg- och högstadiet, vid Helsingfors universitet, yrkesutbildningen och vuxenutbildningen i hela Finland, t.ex. i Villmanstrand, Lappo, Seinäjoki, Forssa, Vanda, Helsingfors och Esbo.

När jag undervisade i amerikansk litteratur vid Helsingfors universitet under åren 1988–1989 träffade jag en ingenjör som ville öva sitt uttal innan han skulle börja jobba på Världsbanken i Washington. Hen rekommenderade mig att undervisa i engelska för personalen på Vägförvaltningen (nutida Trafikverket)

Det här mötet ledde till att jag startade mitt eget företag som inriktar sig på att hjälpa till alla inspirerade inlärare att utveckla sina språkkunskaper i engelska. Min kundkrets består för det mesta av sakkunniga inom trafik och transport, ingenjörer samt arbetstagare inom branscherna boende, miljö och medicin.

Nu bor jag i Kauniainen och driver mitt företag English with Jack. Jag har 36 års erfarenhet och glädje i bagaget att ge i lärande av engelskan. Jag undervisar både privatpersoner och företag både i språkkunskaper som behövs i arbetslivet och på fritiden. Då jag inte undervisar, njuter jag av att fotografera, att cykla, att simma och att läsa modern amerikansk poesi.

Kontakta via LinkedIn

Vi ska prata bättre tillsammans