Välj en sida

 Jack Barry

 • född i New Yorkista
 • flyttade till Villmanstrand
 • undervisade i humaniora vid Helsingfors universitet
 • grundade ett eget företag med fokus i språkundervisningen
 • intresserar sig för poesi, fotografering och sport

Läs mer.

w

Aktivt deltagande

 • prata om annat än bara vädret
 • känn dig bekväm då du använder engelska
 • öva face to face

En erfaren engelskspråkig lärare

 • 35 år erfarenhet av undervisning i Finland
 • för experter och studenter
 • för privata och den offentliga sektorn

Till arbetslivet och för studenter

 • återkalla det väsentliga ordförrådet
 • förbered dig inför nya situationer
 • lär dig planera effektiva presentationer
R

Klara dig flytande i sociala situationer

Berätta historier om

 • böcker och artiklar du läst
 • musik och konst du tycker om
 • människor, platser och länder som du känner till

Engelska med Jack-kurser är utformade för dina behov utan att glömma glädjen att lära.

KLIENTER

FRÅN EN KLIENT

Jack har i flera år hållit diskussionsklubbar på engelska i biblioteket. Samtalen har rört sig kring kultur och litteratur, och deltagarna har uppskattat klubbarna stort. Jag rekommenderar varmt Jacks undervisning. Som lärare är han mycket positiv och entusiasmerande.

Maria Grundvall

Informatiker, Grankulla stadsbibliotek

Du kan gärna kontakta Jack, om du är färdig att förbättra ditt Engelska, ring eller mejla.